Eğitim Süreci


Nümeroloji eğitimleri için takipte kalın.

Nümeroloji Eğitim Süreci

Nümeroloji, Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.

Kendi rakamlarınızı bilmek, hayatınızdaki düzensizlikleri çözmede, hayatınıza istediğiniz şekilde yön vermede ve hayatınızın ritmini yakalamada size rehberlik edecektir. Bu nedenle, hayatınızdaki karmaşıklık ve düzensizliklerden kurtulmanın yolu da, şansı, bolluğu, bereketi bulmanın yolu da ritminizi keşfetmekten geçer.

Temel seviye Nümeroloji Eğitimi

  • Ben kimin?
  • Karakteristik özelliklerim neler?
  • Hangi hobileri işi yapsan iyi gelir?
  • Hayat amacım ne?
  • Kritik noktalarım neler?
  • Hayat amacımı ve hedeflerimi gerçekleştirirken beni engelleyen engellerim neler?
  • Önümdeki engeller
  • Hastalık olarak taşıdığım riskler neler?


Satın almak için