parallax background

Eğitim Süreci


Potansiyelim Ailesi ile beraber eğitimlerimiz devam etmektedir.

Nümeroloji, Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.

Kendi rakamlarınızı bilmek, hayatınızdaki düzensizlikleri çözmede, hayatınıza istediğiniz şekilde yön vermede ve hayatınızın ritmini yakalamada size rehberlik edecektir. Bu nedenle, hayatınızdaki karmaşıklık ve düzensizliklerden kurtulmanın yolu da, şansı, bolluğu, bereketi bulmanın yolu da ritminizi keşfetmekten geçer. 

Ben kimin?
Karakteristik özelliklerim neler?
Hangi hobileri işi yapsan iyi gelir?
Hayat amacım ne?
Kritik noktalarım neler?
Hayat amacımı ve hedeflerimi gerçekleştirirken beni engelleyen engellerim neler?
Önümdeki engeller
Hastalık olarak taşıdığım riskler neler? 

• Harfler ve anlamları,
• Numeroloji nedir?
• Numeroloji bize ne anlatır?
• Numeroloji ne işe yarar?
• Ana kulvar nedir? (Kişinin dünyayı nasıl gördüğü)
• Ana kulvarın tipolojilere göre dağılımı.
• Yan kulvar nedir? (Bilinçaltı işleyiş biçimi)
• Toplam kulvar nedir? (Hangi mesleklere yatkın)
• Ad ve Soyada göre çocuklarınız hangi mesleğe yatkın.
• Çakralardaki denge.
• Kulvarlardan çıkan sayıların çakra dağılımı nasıl yapılır?
• Yaşam yolu (hayat amacı)
• Evrensel gün ay yıl hesaplama.
• Günlerin enerjisinin anlamları.
• Numerolojiye göre aura rengini öğrenme.

• Harfler ve anlamları,
• İsmimizdeki harflerin titreşimi bize ne anlatıyor?
• Yaşam yolu (hayat amacı) hesaplanması,
• Yaşam yolu (hayat amacı) sayılarının anlamları,
• Karmik Borç Nedir?
• 1. Çakra (Kök) karmik borç ve olumlamaları
• 2. Çakra (Sakral) karmik borç ve olumlamaları
• 3. Çakra (Solar pleksus) karmik borç ve olumlamaları
• 4. Çakra (Kalp) karmik borç ve olumlamaları
• 5. Çakra (Boğaz) karmik borç ve olumlamaları
• 6. Çakra (Üçüncü göz) karmik borç ve olumlamaları
• 7. Çakra (Tepe) karmik borç ve olumlamaları
• 8. Çakra (Ruh Yıldızı) karmik borç ve olumlamaları
• 9. Çakra (ilahi geçit) karmik borç ve olumlamaları
• 0. Atatürk Çakrası
• Çakraların elementleri
• Çakraların taşları
• Çakraların gezegenleri
• Kişisel gün, ay, yıl hesaplaması,
• Kişisel yıl rakam ve anlamları
• Kişisel ay rakam ve anlamları
• Kişisel gün rakam ve anlamları
• Kırılım yılları
• Yıl döngülerimiz ve hayatımızdaki etkileri,
• Harflerin yıllara göre yankılanışı
• Pin Açılışı (Douglas Forbes sistemine göre)
• Doğum gününe göre karakteristik özellikler.
• Bilinçaltı benlik rakamı
• İsim analizi örneği ve detayları atölye çalışması