parallax background

Nümeroloji Nedir?


“Evrenin Gizemini Anlamak İstiyorsanız Enerji, Frekans Ve Titreşim Yasalarıyla Düşünün” (Nikola Tesla)

elifsaltiknumerology-titresim

Titreşim her yerde

Titreşimler denilince önce Pisagor’a çevrilir gözler. Her öğrenci, hipotenüsün karesinin diğer iki kısa kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu söyleyen Pisagorcu dik üçgen teoremini öğrenir; bu formül matematik bilgimizin temel kısmını oluştursa da ustanın ve öğrencilerinin diğer fikirleri tüm dünyada dinsel, edebi çalışmaları etkilemiştir. Pisagor'un düşüncesinin temeli düzen fikridir: Müziksel düzen, matematiksel düzen ve en sonunda etnik ve toplumsal düzen.  Pisagorcular bu tamsayıların önemini daima vurgulamışlardır.

elif-saltik-numerology

Sizi tanımlayan rakamlarınızı biliyorum!

Titreşim denilince Tesla’ya bakmadan devam etmek doğru olmaz. Tesla titreşimlerin, frekansların nasıl çalıştığını çok büyük ölçüde çözmüştü. Tesla’ya göre evren kocaman bir titreşimdi ve hepimiz bu titreşimin birer yansımasıydık. Ya da başka bir deyişle evren bir gitar, bizler de onun telleriyiz ve diğer tüm tellerle birlikte her an titreşiyoruz. Pisagor ve Tesla, titreşimleri, titreşimlerin rakamsal değerlerini inceleyerek formüllerle sistemin düzenini ortaya koymaya çalıştılar.

Kendi rakamlarınızı bilmek, hayatınızdaki düzensizlikleri çözmede, hayatınıza istediğiniz şekilde yön vermede ve hayatınızın ritmini yakalamada size rehberlik edecektir. Bu nedenle, hayatınızdaki karmaşıklık ve düzensizliklerden kurtulmanın yolu da, şansı, bolluğu, bereketi bulmanın yolu da ritminizi keşfetmekten geçer. Böylelikle hayatınıza bir düzen getirmek, istediklerinize ulaşmak ve hayatınızı kolaylaştırmak mümkün hale gelir. Bu eğitimle yaşayacağınız keşif, dünyayı algılamanızın, kendinizi dünyaya anlatmanızın ve istediğiniz hayatı yaşamanızın anahtarı, anlamıdır. Bu keşif, dünyayı ve evreni anlamanın, kendini dünyaya ve insanlara anlatmanın en iyi yoludur. Bu keşif, sayı, harf ve sözün ritmi ile dünya ve insanlarla ilişkinize dair yaşamsal derslerinizin alınmasıdır.

Numeroloji bilimini en temel haliyle bile öğrendiğinizde ne yapacağınızı ve ne yapmayacağınızı bilirsiniz. Bilmek isteyenler için temel numeroloji ile sizinle birlikteyiz.

numerology

Nümeroloji analizinde bu zamana kadar belki keşfettiğin farkında olduğun ya da ilk kez duyacağın kendine bile itiraf edemeyeceğin konular açığa çıkabilir. Bana göre kendini tanımak; diğer insanları ve evreni anlamakla aynı şey. Hayatın anlamlı hale gelmesi kadar keyifli bir şey var mı 🙂 🍀💚💫


"Yaşamınızın ritmi sayılarda gizli; ritminizi keşfedin hayatınızı değiştirin."